Dr. Anders Gärtner
SPECIALISTLÄKARMOTTAGNING

med inriktning urologi

 

   
 

Min hemsida är producerad av
Albatross & Vårdnu
W E B D E S I G N

 

Copyright ã 2003
Albatross & Vårdnu

   
 
Patientavgifter fr o m 1 maj 2009: 
(Källa Region Skåne)
Besök hos specialist 300:-
Vid remiss från läkare med ersättning från Region Skåne  180:-
Telefonrådgivning 0:-
Telefonrecept 0:-

Barn och ungdom under 12 år  
Avgiftsbefriade

Högkostnadsskydd  
Frikort gäller:
Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept med sammanlagt 900:- utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden.

 
Till startsida

Mottagning: Östra Mårtensgatan 15, Lund. Postadress: Box 2019, 220 02 Lund.  
Telefon 046-14 17 00, Telefax 046-18 98 00