Dr. Anders Gärtner
SPECIALISTLÄKARMOTTAGNING

med inriktning urologi

   
 

Min hemsida är producerad av
Vårdnu
W E B D E S I G N

 

Copyright ã 2003
Albatross & Vårdnu

   
 
Vårdnyheter
Dagliga nyheter från VÅRDNU

Prostatacancer

PSA-test -styggelse eller välsignelse Gunnar Aus, docent, överläkare
Stor andel svenska män PSA-testade Ola Bratt, docent, överläkare  m.fl.
PSA håller inte för screening Ola Bratt m.fl. docent, överläkare m.fl.
Läkartidningen nr 7 2010-02-16

PSA-screening
Läkartidningen nr 8 2008

Prostataspecifikt antigen - den viktigaste cancermarkören
Artikel i Läkartidningen av docent Ola Bratt och docent Thomas Björk

Patientinformation om PSA
Socialstyrelsen

Säkrare test för prostatacancer
Ett urinprov som skiljer säkra från osäkra fall av prostatacancer införs snart i Sverige. Därmed kan både liv och pengar sparas.

Nationella riktlinjer för prostatacancersjukvård

Det blir allt ovanligare med metastaser vid diagnos av prostatacancer
Nyhetsbrev nr 4 2007 från Nationella prostatacancerregistret.

Prostacancer, information från Urologiska kliniken Lunds Universitetssjukhus

Prostatacancer i Sverige 1998–2003: drastisk förändring av sjukdomspanoramat

Autoantikroppstest – lovande metod för prostatascreening

Bevarad urinkontinens med robotkirurgi

Prata Prostata - Cancerfonden

"Vad gör du då ditt PSA är för högt?"

Prostatit
Antibiotikabehandling vid kronisk prostatit saknar i princip evidens.

Andrologi
Hälsa och sjukdom med fokus på män:
Läkartidningen nr 39, 23-29 september, 2009 Tema Andrologi.

Läkardialogen ger svar om testosteronbehandling

Testosteronbehandling

Varför får man brist på testosteron? (manligt könshormon)

Manligt klimakterium

Urinträngningar
Behandling med antikolinergika vid urininkontinens - överaktiv blåsa

Urinvägsinfektioner
Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor

Info Medica
Information om hälsa och sjukvård från Sveriges landsting och Apoteket

Internetmedicin
Internettjänst avsedd för läkare

Skåneläkarna  
Lokalavdelning till Svenska Privatläkarföreningen.

Svenska Privatläkarföreningen SPLF
Svenska Privatläkarföreningen är yrkesföreningen för dem som huvudsakligen är verksamma som privatläkare.

VÅRDNU
En vårdkompass och vårdguide till privat vård. En vårdguide för allmänheten där privata legitimerade vårdgivare kan ansluta sig och därmed bli sökbara på specialitet, sjukdom/besvär, åtgärd/behandling.

Socialstyrelsen
Medicinsk faktadatabas för patienter. Utvalda länkar om urologi hittar du på knappen "patientinformation" till vänster.

Profdoc
Säker och effektiv patientdokumentation är viktigt för oss, läs om vår leverantör av journalsystem.

Region Skåne
Här kan du läsa om vad som händer i vårt län då det gäller sjukvård mm.
 
Till startsida

Mottagning: Östra Mårtensgatan 15, Lund. Postadress: Box 2019, 220 02 Lund.  
Telefon 046-14 17 00, Telefax 046-18 98 00