Dr. Anders Gärtner
SPECIALISTLÄKARMOTTAGNING

med inriktning urologi

 

 

   
 

Min hemsida är producerad av
Vårdnu
W E B D E S I G N

 

Copyright ã 2003
Albatross & Vårdnu

   
 

 
Mottagningen På Östra Mårtensgatan invid Mårtenstorget Se karta har jag inrett en ljus och vacker mottagning som med sin miljö inbjuder till ett personligt bemötande och omhändertagande. 

Mottagningen är belägen på bekvämt gångavstånd från Lunds centrum med bra parkeringsmöjligheter och en patientparkering in på gården.
 
 
 

Till startsida

Mottagning: Östra Mårtensgatan 15, Lund. Postadress: Box 2019, 220 02 Lund.  
Telefon 046-14 17 00, Telefax 046-18 98 00