Blodprovet PSA

Halten av PSA (prostataspecifikt antigen) kan mätas i blodprov och användas för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. Det är ännu okänt i vilken utsträckning risken att avlida i prostatacancer kan minskas genom hälsokontroller med PSA. Eftersom sådana hälsokontroller även kan få negativa konsekvenser, rekommenderar vi att symtomfria män som önskar får kontrollerat sitt PSA först tar del av nedanstående information.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Risken att drabbas är omkring 8%, dvs en av tolv män får sjukdomen under sin livstid. Eftersom de flesta får sjukdomen vid hög ålder är risken att avlida i sjukdomen cirka 5% (en av 20 män). Risken att få prostatacancer ökar om man har nära släktingar som haft sjukdomen. Prostatacancer kan botas om den upptäcks innan den spridit sig utanför prostatakörteln. I ett så tidigt skede har sjukdomen sällan givit upphov till symtom, men halten av PSA i blodet är oftast förhöjd. Tyvärr förekommer förhöjda PSA-värden även hos en del män som inte har prostatacancer. Omkring var tionde man har ett förhöjt värde. Dessa rekommenderas ytterligare undersökning med ultraljud och provtagning med nålstick från prostatakörteln via ändtarmen. Hos en tredjedel av de som genomgår sådan provtagning finner man cancer.

Cancertumörer i prostata som upptäcks hos symtomfria män på grund av ett förhöjft PSA-värde är vanligen små, vilket ger goda utsikter till bot med operation eller strålbehandling. Operationen för med sig en stor risk för impotens (ofta behandlingsbar) och en viss risk för urinläckage. Strålbehandlingen orsakar impotens i runt hälften av fallen medan en del får lätta till måttliga tarmbiverkningar. I den del fall lyckas man dock inte bota patienten trots att cancern upptäckts med hjälp av PSA. Hälsoundersökning med PSA kan alltså förbättra möjligheten till bot för män som utvecklat prostatacancer. Det finns emellertid även nackdelar med att kontrollera PSA hos symtomfria män:

  • Det finns en risk att små, långsamt växande tumörer som aldrig hunnit att utvecklas till symtomgivande cancer upptäcks och behandlas i onödan. Utan PSA-provet hade dessa män sluppit både utredning och biverkningar av behandlingen.
  • Åtskilliga män som inte har cancer får genomgå ytterligare undersökningar, ofta vid upprepade tillfällen, vilken kan leda till oro och obehag.

          Följande riktlinjer bör sålunda gälla för PSA-provtagning:

  • PSA ska alltid analyseras vid misstanke om prostatacancer.
  • Vid utredning av symtomgivande prostataförstoring ska PSA analyseras, åtminstone hos män under 70 år.
  • Män med två eller flera nära släktingar med prostatacancer rekommenderas årlig provtagning från 40-50 års ålder upp till c:a 70 år.
  • Övriga män kan inte generellt rekommenderas att låta kontrollera sitt PSA, men kan på eget önskemål få provet taget efter att ha tagit del av ovanstående information. Män under 50 år, över 70 år, och/eller med någon allvarlig sjukdom bör inte kontrollera sitt PSA annat än vid misstanke på prostatacancer.
Sydsvenska Prostatacancergruppen

Skriv ut dokument  |  Till startsida