Prostatacancer och kost

Prostatacancer är betydligt vanligare i ”Västerlandet” än i östra Asien. Östasiater som flyttar till USA får efterhand ökad risk för prostatacancer, något som starkt talar för att miljöfaktorer är en viktig orsak till dessa geografiska skillnader. Forskningen har ännu inte lyckats klargöra exakt vad det är i den västerländska miljön som ökar risken för att prostatacancer ska utvecklas, men de undersökningar som har gjorts talar för att kostfaktorer är av stor betydelse. Ännu mindre vet vi om hur kosten kan påverka förloppet av sjukdomen när den väl är diagnostiserad. Några få, små undersökningar talar för att sjukdomsförloppet kan påverkas av kosten, men vi vet inte vilken kombination av kostfaktorer som är gynnsammast.

Eftersom många patienter med prostatacancer i olika skeden frågar om det finns något sätt som de själva kan påverka sjukdomsförloppet har vi valt att skriva denna information, även om det vetenskapliga underlaget ännu är för svagt för att några rekommendationer ska kunna ges. Vi kan alltså inte säkert säga att förändringar i kosten kan påverka förloppet av prostatacancer på ett gynnsamt sätt, men det vore å andra sidan förvånande om förändring av kosten enligt nedanstående förslag skulle försämra läget.

Sådant man kan äta mer av
Det finns ett visst vetenskapligt underlag för att följande kostfaktorer minskar risken för män att utveckla prostatacancer. Det är därför tänkbart att de skulle kunna ha en gynnsam inverkan på sjukdomen när den väl utvecklats:

Sojabönor. Sojabönor finns att köpa hela. De ska kokas efter blötläggning innan man äter dem. Det finns också halvfabrikat baserade på sojabönor, t ex tofu som kan köpas i de flesta livsmedelsaffärer. Kosttillskott med sojabönsextrakt kan köpas i hälsokostaffärer, t ex NovaSoy. Sojasås innehåller däremot inga gynnsamma ämnen.

Tomater. Det är det röda färgämnet i tomaterna, lykopen, som troligen har störst positiv effekt. Lykopen är en mycket effektiv antioxidant som bäst tas upp av kroppen om man tillagar tomater tillsammans med fett, gärna en vegetabilisk olja som olivolja. Tomater på burk och tomatpuré har lika god effekt som färska tomater i matlagningen. Lykopen kan också köpas på hälsokost, men det är mycket billigare, godare och nyttigare att äta tomater i någon form. De doser av lykopen som studerats är omkring 10 mg per dag, vilket motsvarar innehållet i en eller två väl mogna, röda tomater.

Selen. Selen är ett spårämne som behövs i ytterst små mängder, men brist på selen bör undvikas. Kosttillskott som ger det dagliga behovet finns på apotek och i hälsokostaffärer, ofta kombinerat med E-vitamin. Att ta selen i alltför höga doser är skadligt.

E-vitamin. E-vitamin är, liksom selen, en viktig antioxidant som finns i grönsaker, frukt, bär och nötter. Det finns kosttillskott med E-vitamin i kombination med selen och ska liksom selen inte överdoseras.

Grönt te. Grönt te är blad från tebusken som inte fått jäsa före torkningen och ska inte förväxlas med ört-te. Grönt te finns i de flesta välsorterade livsmedelsaffärer.

Råg. Att äta grovt rågbröd varje dag är ingen dum idé.

Fisk. Särskilt i feta fiskar finns nyttiga omega-3-fettsyror.

Grönsaker. Grönsaker är över lag nyttigt, även om effekten på prostatacancer är osäker.

Under 2005 publicerades två undersökningar, varav en baserad på försök på möss, som talar för att dagligt intag av juice från granatäpplen är gynnsamt för män med prostatacancer. Resultaten är lovande men forskningen är ännu i sin linda och det är för tidigt att dra några slutsatser.

Sådant man kan äta mindre av
Det finns ett visst vetenskapligt underlag för att högt intag av animaliskt fett och kött från djur med fyra ben ökar risken för män att utveckla prostatacancer. Det är inte osannolikt att dessa faktorer skulle kunna ha en ogynnsam inverkan på sjukdomen när den väl utvecklats. För mycket socker och ett för högt totalt intag av energi är inte heller hälsosamt.

Även en hög konsumtion av mejeriprodukter verkar vara kopplat till en ökad risk för prostatacancer. Mejeriprodukter är emellertid en viktig källa till kalk (kalcium). Det är viktigt att få i sig tillräckligt med kalk för att inte skelettet ska bli skört, särskilt för män som har hormonbehandling för prostatacancer. Man ska därför alltid se till att man får i sig dagsbehovet (1000 mg) av kalk på ett eller annat sätt. Fyra glas (8 dl) mjölk, fil eller yoghurt motsvarar dagsbehovet, men kalk finns i många andra födoämnen också.

Mer att läsa om kostens betydelse för prostatacancer för den intresserade finns till exempel på Internet: www.prostatacancer.nu


___________________________________________________________________________

Informationen är utarbetad av docent Ola Bratt, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Uppdaterad den 2:e januari 2006.