Dr. Anders Gärtner
SPECIALISTLÄKARMOTTAGNING

med inriktning urologi

   
 

Min hemsida är producerad av
Vårdnu
W E B D E S I G N

 

Copyright ã 2003
Albatross & Vårdnu

   
 
 

Kvalité, omvårdnad och personligt engagemang är mycket viktigt för oss.

Ambition:
Min ambition är att, med egen bra medicinskteknisk utrustning och samverkan med sjukhusklinikerna, kunna erbjuda ett högkvalitativt vårdutbud som omfattar såväl
långtgående utredning som behandling.

Vi har den senaste ultraljudsutrustningen för undersökning av prostata med vävnadsprovtagning. Detta vid utredning av PSA-stegring med misstanke om prostatacancer.

Vid utredning av urininkontinens, svårighet att kasta vatten och eventuell misstanke om förekomst av urinblåsecancer utför vi blåsundersökningar med så kallad videocystoscopi.

Mari-Louise Andersson leg sjuksköterska    
 

Till startsida

Mottagning: Östra Mårtensgatan 15, Lund. Postadress: Box 2019, 220 02 Lund.  
Telefon 046-14 17 00, Telefax 046-18 98 00